Pete Davidson’s family celebrates his and Kim Kardashian’s split

Pete Davidson’s family celebrates his and Kim Kardashian's split. Pete's family "truly despised" Kim. , Kardashian and Davidson decided to...